Kalau ada penambahan, dilaporkan, tetapi kalau pengurangan tidak perlu dilaporkan